EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIJEL GOLEMAN PDF

Geopoetika, paperback. New. Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects. Emocionalna Inteligencija Danijel Goleman. 83 likes. Book.

Author: Faemi Arashirn
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 3 April 2014
Pages: 287
PDF File Size: 14.56 Mb
ePub File Size: 15.35 Mb
ISBN: 696-4-79787-606-1
Downloads: 93550
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mular

U takvu slijedu, svaka daljnja pomisao ili dojam koji poti e bijes postaje mini-otponac za provale katekolamina kojima upravlja amigdala, a od kojih se svaka nastavlja i poja ava hormonalnu snagu one prethodne.

Emocionalna inteligencija

Beverly Wilson i John Gottman: Neke od pojmova za ove na ine pokazivanja emocionalne e,ocionalna o vlastitoj li nosti preradio sam prema njihovim kategorijama.

Herrenstein i Murray, The Bell Curve.

Svijest o vlastitome bi u – prepoznavanje osje aja u trenutku kada do njega dolazi – klju je emocionalne inteligencije. Bilo je to na ispitu iz matematike na prvoj godini studija, a sje am se da mi je nekako uspjelo za taj ispit ne u iti. Ovaj sklop vodi od uha do mozgovnog debla i potom do talamusa. Razgovor o mu nim golemam Misli u problemati nim brakovima: Tu je bila rije o kroni no zabrinutim ljudima, koji se nisu mogli prestati brinuti, koliko god bili pospani.

Me utim, skladni odnosi omogu uju skupini da maksimalno iskoristi sposobnosti svojih najkreativnijih i najnadarenijih lanova. Sve to zna i inteligebcija je Ijutnja naro ito pogubna kod osoba koje ve imaju sr ana oboljenja.

  LABCONCO FREEZONE 6 PDF

[PDF] Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE – Free Download PDF

Journal of the American Medical Association daniuel Otkriveno je i da depresija komplicira oporavak od frakture kuka. Suosje ati s nekim zna i i brinuti se.

Drugi je namjerno planirati ugodne stvari koje e odvu i pozornost. Hooven, Katz i Intleigencija Kritika kao izvor sukoba: Osim no nih mora u kojima se na ovaj ili onaj na in ponavljao sam masakr, djeca su bila preplavljena tjeskobnim snovima zbog kojih su bila u strahu od toga da e i sama ubrzo umrijeti. Kaganov rad koncentriran je na jedan od ovih obrazaca: Za parove vjen ane Potrebna je samo ispravna motivacija.

Otmi ari su sakrili autobus i djecu, a muke su potrajale dvadeset sedam sati.

Da je kritiku izrekao ranije, zaposleni je mogao ispraviti problem. Nestalne su i ne inteligenciija svjesne svojih osje aja, tako da su u njima izgubljene, umjesto da imaju neku vrst perspektive. Veliki duhovni u itelji, poput Bude i Isusa, prodrli su u srca svojih u enika govore i jezikom emocija, pou avaju i parabolama, mitovima i pri ama.

Teoriju emocionalnog obuzimanja prvi su iznijeli Bernieri i Rosenthal, Fundamentals of Nonverbal Behavior. Patricia Cohen i dr. inteligsncija

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

Zbog njihove unutarnje uzrujanosti i pesimisti nog stava, dakako, bitno je vjerojatnije da e se u suo avanju s partnerom prepustiti kritiziranju i prijeziru, zbog ega e, pak, porasti vjerojatnost zauzimanja obrambenog stava i zatvaranja iza zida. Kako izlaziti na kraj sa srcem Otada, kad hod osjetim bijes, ako ikako mogu, ponovim ovaj postupak.

  IPOPT DOCUMENTATION PDF

Tijelo se mijenja ovisno o emocijama i uzrocima tih pojava u evoluciji: Ovaj je popis sastavljen na temelju golwman lanka i drugih izvora.

Novoro en ad rezusa i prilagodljivost: Narav psihopatije podrobnije je opisana intelugencija lanku koji sam napisao za The New York Times, a objavljen je 7. Obrasci depresije u mladosti: Hubel, Thorsten Wiesel i S. Katkada, me utim, djeca se odlu e za druk iji kraj: Djeca kod koje se razvije dvostruka depresija s godinama su bitno sklonija ponavljanju takvih epizoda.

Collecting food and drink books Nothing quite whets the appetite for yoleman and collectible books like old and vintage cookbooks. U odre enome smislu, imamo dva mozga, dva uma – i dvije razli ite vrste inteligencije: Arthur Stone i dr.: A ta je mo doista iznimna: Ova otkri a ne zna e da Ijudi trebaju potiskivati bijes kada je on opravdan i primjeren.